22 mennesker i Herning kan om tre et halvt år smykke sig med, at de har en professionsbachelor i skat. En ny uddannelse, som de er de første i Herning til at få. En uddannelse, hvor der er kigget på, hvad arbejdsgiverne i den grad ønsker, medarbejderne skal kunne

Vi er på VIA i Birk ved Herning. Birk Centerpark. Vi møder uddannelsesleder på Hernings nye uddannelse Morten Dahl Bøhm.

En helt ny uddannelse med 40 studiepladser, og hvor første hold, bestående af 22 studerende, havde studiestart 1. september, lyder det fra Morten, som ikke bare er uddannelsesleder, men i den grad har været med til at udforme indholdet af uddannelsen.

Uddannelsen er udviklet i et tæt samarbejde med arbejdsmarkedet og er derfor altid opdateret på, hvilke kompetencer der er behov for, lyder det.

– Vi taler her om en uddannelse, hvor der er kigget dybt inden for på de poster og opgaver, vores studerende skal udføre, når de er færdige. Ingen er tidligere kommet ud af en uddannelse med en så bred viden på dette område som disse mennesker. Det er strikket sammen, så alt det nye er med.

– Udviklingen er tænkt ind. Om der er tale om et job hos SKAT, i et revisionsfirma, i et advokatfirma med speciale i skatteret, landbrugsrådgivning, eller om man søger ind ved en NGO, så har vi kigget hele vejen rundt, siger Morten.

– Der er ingen tvivl om, at de forskellige arbejdspladser har søgt og manglet forskellige kompetencer ved deres medarbejdere. De kompetencer sørger vi for, at vores studerende nu får med sig.

Baggrund

Morten kender den verden indefra. Cand.merc.jur. og Master i Public Governance står der på hans eksamensbeviser, men en årrække er det blevet til hos SKAT og med mange forskellige kasketter på gennem tiden.

– Jeg har siddet på diverse kontorer og regnet. Jeg har været ude at gøre mit for at inddrive gæld til det offentlige, og jeg har været med til at lukke virksomheder, tage nummerplader af køretøjer og lave inkassoarbejde. Det har været lærerigt, men også en hård opgave, som har givet respekt for, at når nu der sker en så massiv indgriben i menneskers dagligdag, så skal det ske ordentligt og professionelt. 

Sådanne situationer kan ikke gøres til gode oplevelser for nogen, og derfor er det endnu mere vigtigt, at der ikke kan sættes en finger på hverken fagligheden eller ordentligheden hos dem, som udfører sådanne jobs.

De sidste seks år har Morten haft ansvaret for store dele af den internationale skattekontrol. Han har været formand for den nordiske gruppe for indsatser mod skattely og har repræsenteret Danmark i internationale arbejdsgrupper med fokus på skattely, hvidvask og korruption. Efter endt universitetsuddannelse søgte han job i London, men mødte sin kæreste, som senere blev hans hustru, og kom aldrig af sted. Han har speciale i børsret. I stedet blev skatteretten det nye speciale.  – Jeg er sikker på, at jeg ved, hvad der forventes af de unge i dag. Jeg ved i hvert fald, hvad de kommende arbejdsgivere gerne vil have, og det er det, vi skal putte i rygsækken, lyder det.

Rigtige cases

– Den her uddannelse, Professionsbachelor i skat, skal man ville have. Uddannelsen findes nu tre steder i Danmark, men her i Herning er den sat lidt særligt sammen. Det er et krævende studie. Der er meget undervisning i Herning, og vi lægger vægt på en problembaseret læringstilgang. De studerende får cases at arbejde med. Rigtige, potentielle cases. Der bliver tilgang ugentligt til at overvære retssager og gentagne virksomhedsbesøg, så det er ikke bare skolebænken det hele.

– Vi ved godt, at arbejdsdage kan være gode, men der findes også sure dage ude i det virkelige liv, og dem skal de også se. De skal ud at sige godmorgen og mærke det. Ellers bliver de aldrig klar. Flere af de studerende kommer direkte fra en ungdomsuddannelse, andre har skiftet uddannelse, men langt de fleste har dog haft et enkelt eller to sabbatår, inden de er påbegyndt uddannelsen. Dem, som kommer direkte fra en ungdomsuddannelse, er mere studieklar, rent teknisk. Hvorimod dem, der har været lidt ude, har lidt mere erfaring i rygsækken. Begge dele kan godt fungere på denne uddannelse.

Løbende evalueringer

Som med det meste nye er der ting, der må afklares og løses hen ad vejen. Sådan bliver det også med denne uddannelse.

– Der er ting, man på forhånd typisk vil sætte forkert, hvis man skal sætte alt forud. Derfor må der være lidt luft hen ad vejen, siger Morten, som inde i sit hoved er helt klar over, hvad de studerende skal kunne, vide og have været igennem, når de står tre et halvt år senere med et eksamensbevis i hånden.

– Det kræver, at vi ikke har lagt alt fast, men at der er mulighed for, at vi evaluerer hen ad vejen – og spørger de unge mennesker til råds om, hvad de mener kunne gavne – og fastholde dem.

– Endvidere er arbejdsgiverne jo parter i dette, så dem skal vi naturligvis også lytte til og bringe i spil, lyder det. Men samtidig er det helt klart, at det er os, der står på mål for kvaliteten og indholdet af uddannelsen.

Forsøgskaninerne

Tre af dem, der følte sig overbevist over, at denne nye uddannelse var noget for dem, er 21-årige Martin Kristjansen fra Hammerum, 24-årige Jens Martin Østergaard fra Skive og 21-årige Athavaraj Kengatharan fra Herning.

– Det er nyt og spændende. En mulighed for at være med til at sætte sit eget præg på det, der interesserer mig, lyder det fra Athavaraj, kaldet A.T., og som havde forestillet sig, at han skulle arbejde inden for bank- eller ejendomsmæglerverdenen.

Martin Kristjansen var begyndt på et biologistudie, men med en rød regering så han nu andre muligheder – og kiggede derfor andre veje. Biologistudiet var sat til at foregå i Skotland. Nu ville han blive i Danmark.

– Politik og forvaltningsloven fanger mig, siger Jens Martin Østergaard.

– En spændende udfordring, som i den grad ikke bliver mindre af, at vi er forsøgskaninerne, lyder det med et smil.

De tre unge studerende er slet ikke i tvivl om, at de er med til at sætte en ny standard for denne uddannelse. De forventer at få bygget en masse viden på, og at de undervejs ser verden uden for skolen.

– Men allerede nu oplever vi et fællesskab, der er fedt. Vi kan sparre med hinanden – og det er vi jo også nødt til. Der er ingen tidligere elever, vi kan spørge …, lyder det.

 Gode jobmuligheder

Som Professionsbachelor i skat får man kompetencer som kernemedarbejder med særlige skattefaglige kompetencer inden for eksempelvis jura, it, kommunikation, regnskab og revision.

Der er gode jobmuligheder inden for SKAT, og uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med det arbejdsmarked, uddannelsen uddanner til. Derfor er sandsynligheden for job stor.

Man er kvalificeret til at håndtere komplekse finansielle og skattejuridiske udfordringer i forhold til borgere og virksomheder. Og til at håndtere både regnskabstal og jura. Man lærer at lede processer og projekter, hvor SKAT spiller en rolle.

Desuden er der praktikophold og studierejser undervejs.

Del denne artikel: