At gå hos ”tandlægen selv” hører en anden tid til. Der findes vel næppe noget fag i dag, hvor én enkelt fagperson har alle kompetencer og samtidig mestrer og har opnået rutine i at udføre alle fagets facetter. 

Hos Tandlægerne Kold – Herning Implantat Center – er den tid også længst forbi. Her er forskellige faggruppers samarbejde om patienten nøglen til en langt mere kvalificeret behandling end i tiden, hvor tandlægen selv skulle mestre det hele.

Magasinet X-Klusiv besøger Tandlægerne Kold – Herning Implantat Center i Bryggergade i Herning, som beskrives som værende en ualmindelig tandlægeklinik. Hvad der ligger bag den betegnelse, vender vi tilbage til

Vi møder to af klinikkens behandlere – tandplejer Louise Østergaard og tandlæge Mathias Hauberg.

Som henholdsvis tandplejer og tandlæge har de begge en teoretisk ballast med sig, men de betoner også begge, at deres arbejde i høj grad er et håndværk. Man bliver en dygtig håndværker af at have rigtig meget gennem hænderne, at få tid til fordybelse og af at udvikle og forfine sit håndværk gennem videreuddannelse og sparring.

Sparring er helt centralt i hverdagen på klinikken. Louise og Mathias kigger på en fælles patient med hver deres faglighed, og alene det, synes de, er en kæmpe gevinst for patienten.

Her går man ikke bare til tandlæge. Her møder man et team af fagfolk. Tandplejeren har fokus på sin kernefaglighed – nemlig det sundhedsfremmende og det forebyggende – mens tandlægens kernefaglighed har det behandlende som udgangspunkt.

Samarbejdet

Man kunne vel stille det sådan op, at Louises arbejde handler om at gøre Mathias arbejdsløs. Det sker nu nok næppe.

Klinikken har stort fokus på det forebyggende, så patienten i højere grad kan undgå problemer og udgifter i fremtiden. Tandplejeren er fantastisk til det arbejde. Tandplejeren er jo netop specialiseret i forebyggelse og behandling af tandkødssygdomme.

– Hos os er samarbejdet mellem tandplejer og tandlæge blevet udbygget kraftigt gennem de sidste par år, forklarer Mathias.

– For mig at se er det den helt rigtige måde at nå frem til den bedste behandling for patienten. Kvaliteten bliver simpelthen højere, når vi hver især får vores spidskompetencer i brug. Samtidig giver det også større arbejdsglæde, når man får lov at fordybe sig på sit felt.

– Typisk vil en ny patient hos os blive sat til hos tandlægen. Tandlægen vurderer tandsættet og laver herefter en overordnet plan for patientens videre forløb. Her starter samarbejdet mellem tandlægen og tandplejeren, for opgaverne fordeles, så den bedst egnede hele tiden er på. Det er et koordineringsarbejde mellem tandlæge og tandplejer, men som patient skal det gerne opleves som et trygt og naturligt flow.

En sund og ren mund er alfa og omega

– Ikke alle kommer jævnligt til tandlæge, desværre. Det betyder, at når de gør, så kan det blive dyrt. Det afholder dem måske fra at komme igen i endnu længere tid, fortæller Mathias.

– Men det må det ikke. Det er en ond cirkel. Problemerne går jo ikke væk. Vi behandlere skal sammen med patienten have brudt den onde cirkel, så vi indbyder gerne til, at vi kigger på det og giver et overslag på den enkeltes situation. Hvordan kommer vi herfra? Hvordan løser vi det?

– Det er i sådanne situationer, at vi som fagpersoner med forskellige baggrunde og forskellige kompetencer får rigtig meget ud af hinanden – fagligt. Vi sætter os sammen og finder i fællesskab ud af, hvordan vi bedst muligt hjælper den enkelte. Skræddersyr de bedste løsninger, siger Mathias.

– Vi giver ikke bare én mulighed, men om muligt gerne flere, så patienten kan vælge det tilbud, der for hende eller ham er en mulighed – også økonomisk.

Vejledning & rådgivning

Louise forklarer:

– Der er mange ting, man selv kan gøre for at optimere og vedligeholde en sund og ren mund. Men der er også mange ting, vi som tandplejere kan hjælpe med samt vejlede og rådgive om.  

– Vi instruerer i korrekt tandbørstning og brug af andre hjælpemidler for at vedligeholde det sunde tandsæt og forebygge sygdomme i tænder og tandkød. Vi rådgiver om mundhygiejne og kostvaner.

– Men som med mange ting i livet er det ikke altid nok. Der kan ske ting og sager i ens liv, i ens hverdag, som giver et udslag i tænderne. Eksempelvis kan vi oftest se, hvis der er opstået noget i patientens liv. Det kan være stress, en skilsmisse, et dødsfald, en alvorlig sygdom. Her kan vi som behandlerteam hjælpe patienten, så tandproblemer ikke også kommer til at fylde.

Klinikken i Bryggergade er som nævnt en ualmindelig tandlægeklinik. Her laves helt almindelige eftersyn og tandbehandlinger, men her laves også alle de komplicerede og avancerede tandbehandlinger, som kun få klinikker udfører. Derfor er der tale om en klinik, som mange andre tandlæger henviser deres patienter til. 

Udvikling

– Vi er ikke bare et hold af tandlæger og -plejere. Vi er hele tiden under videreuddannelse og på alverdens kurser for at kunne favne bredere – og bedre, siger Mathias Hauberg.

– Vi arbejder på en klinik, hvor vi ved, at Louise og Simons (klinikejerne Louise og Simon Kold, red.) dør altid er åben, og hvor vi ved, at hvis vi har et ønske om at bygge på og videreuddanne os og dermed dygtiggøre os i vores arbejde, er det bare at sige det højt, fortæller Louise.

– Jeg har speciale inden for paradontitis (paradentose, red.). Inden for det felt dukker der jævnligt noget nyt op. Forskerne får ny viden og udvikler nyt, som vi vil kunne bruge her på klinikken. Det vil jeg gerne være en del af – og det bakker Louise og Simon op om. At vi hver især er nysgerrige på vores felt, kommer i sidste ende patienterne og klinikken til gode. Vi videndeler på kryds og tværs af fagligheder, i hverdagen og på klinikkens personale- og behandlermøder. Min videreuddannelse inden for paradontitis-behandling er et godt eksempel på, at tandlægen ikke altid er den, der sidder inde med den seneste viden eller kunnen.

Mathias nikker.

– Klinikken bakker op. Udvikling er et nøgleord. Og ikke kun som tandlæge og tandplejer eller alle faggrupperne imellem, men også som menneske. Hos os må der gerne grines på gangene. Vi arbejder på en fantastisk arbejdsplads.

Del denne artikel: