For de fleste mennesker er det at gå til advokat kun noget, man gør, hvis det ér gået galt, men i virkeligheden bør størstedelen af os gå til en advokat og få tjekket, om vi har sikret os selv og vores efterkommere godt nok. Magasinet X-Klusiv har banket på hos Ikast’ eneste advokatkontor for lige at høre …

”Det er vigtigt for os, at vores rådgivning foregår på en klar og forståelig måde. Vi bestræber os på at løse opgaverne med størst mulig effektivitet og hurtighed,” står der på hjemmesiden, og husets tre jurister, Loa Nedergaard Olsen, Martin Plum Juul og Jakob Fastrup, er slet ikke i tvivl om, hvad de kan gøre for på forhånd at lette mange hårde situationer for mange mennesker.
De tre advokater kan hjælpe med det hele. Om det for eksempel drejer sig om nabostridheder, anklager om strafbare forhold, familieret MidtAdvokaterne hjælper gerne.
De tre advokater, som alle tre er på Århus universitet og senere har haft deres fuldmægtig-tid i advokatfirmaet på Siefertsplads, arbejder med hver deres sager, men bruger ofte hinandens ekspertise og sparrer derfor med hinanden.
Gode råd
Et råd er, at når man skal indgå aftaler med andre – det være sig ægteskab, ansættelsesforhold, lejekontrakter, start af virksomhed – få aftalerne skrevet ned og gennemgået af en advokat.
– Der kan gå meget galt – også meget mere, end man forestiller sig, og har man ikke en skriftlig aftale til at dokumentere sine påstande, hvis der skulle opstå konflikt, kan det blive en lang, sej og ikke mindst dyr kamp at komme ud af det igen, fortæller Jakob Fastrup.
– Det er måske ikke særlig romantisk at sidde ved advokaten forud for sit bryllup og snakke om ægtepagt og testsamente. Selvom man jo bestemt ikke tror, at man havner i statistikken over skilsmisser, så bør man tænke sig om. Man ved aldrig – og det er jo for ens egen skyld, understreger Loa Nedergaard Olsen.
– I virkeligheden udformer vi de dokumenter, vi alle håber bliver nede i skuffen hele livet igennem, siger Martin Plum Juul.
– Desværre er sandheden, at de kan være gode at have.
Derfor er rådet fra de tre: Ring!
– Kom ind, og spørg os, hvad vi kan hjælpe med i forbindelse med de tanker, drømme og planer, du har – før du kaster dig ud i dem, lyder det.
Livslange konsekvenser
– Det handler om mennesker, siger Loa.
– Det handler om lov og ret, men mest om mennesker. Vi har hver især de sagstyper vi har størst interesse og dermed faglig viden om. Jeg arbejder meget med sager, der handler om børn. Om forældremyndighed men også om tvangsfjernelse. Om svigt. Om overgreb. Der er mange sager, der kan få livslange konsekvenser for den enkelte. Både barn og voksen, siger hun.
For Martin var det retssystemet, der fascinerede.
– Jeg var under min uddannelse i praktik hos en dommer og oplevede, hvad der er muligt at udrette som advokat fortæller Martin.
– Jeg vidste bare, at jeg måtte arbejde som advokat. I den her juridiske verden. Med det danske retssystem. Hjælpe den enkelte med at træffe de rigtige valg udfra et oplyst juridisk grundlag.
Straffesager – skyld og straf
– Vi lever i et retssamfund. En gammel, men rigtig definition på et retssamfund lyder: Det er bedre at ti skyldige går fri end at én uskyldig bliver dømt, siger Jakob.
– Vi lever i et land, hvor tingene skal bevises i retten .Hvem gjorde hvad – og hvad kan bevises?
– Det er så vores opgave at finde svaghederne i anklagemyndighedens beviser –fortsætter Jakob, der tilføjer at det så selvfølgelig er op til retten at træffe den endelige afgørelse.
Når retten frem til at der skal ske domfældelse, er den næste opgave for forsvareren at sikre at straffen udmåles korrekt efter praksis.
Banker politiet på din dør og begynder at stille dig spørgsmål, så ringer du lige til os, inden du svarer, siger Jakob med et advarende smil.
– Det kan være altafgørende, hvad man får sagt – alt efter, hvad man bliver beskyldt for naturligvis.
Jakob har igennem sine mange år som advokat oplevet større og mindre sager. Der har været mange anderledes arbejdsdage – på kontoret, men også i retten. Og at kontoret har adresse i Ikast, betyder ikke, at det kun er i Retten i Herning, sagerne står.
– Vi kører til retssale i hele Danmark, fortæller han.
Vestre Landsret ligger jo som bekendt i Viborg, Østre Landsret i København, mens Højesteret, hvor Jakob, også har mødt flere gange, også har til huse i hovedstaden.
Hvem arver mig?
Mange mennesker tror i dag, at hvis man blot bor sammen uden at være gift, så arver man hinanden. I hvert fald hvis man har boet sammen i mindst to år. Det er ikke korrekt. Om man så har boet sammen i 30, arver man ikke hinanden, medmindre man har nedfældet det i et testamente – eller man er blevet gift, siger Loa.
– Hvis man ikke er gift, arver ens børn én. Har man ikke biologiske børn, arver ens forældre én. Er de ikke mere, er det ens søskende. Der er med andre ord ingen kærester eller bonusbørn i den ordning, supplerer Martin.
– Kun hvis det ønske er skrevet ned i et korrekt udformet testamente.
Og det kan kun anbefales. For desværre er der sager, hvor kæresten og eventuelle børn må forlade hus og hjem, fordi det ikke er en mulighed at blive. Det kunne ofte være undgået ved at sikre hinanden med et testamente.
Fremtidsfuldmagt
– Lige såvel som vi anbefaler, at man i dag tegner en fremtidsfuldmagt, hvilket betyder, at man på papir fortæller, hvem man ønsker skal varetage ens personlige og/eller økonomiske forhold, hvis man ikke længere selv kan, grundet alvorlig sygdom. Eksempelvis demens.
– Med en fremtidsfuldmagt kan du sikre, at dine pårørende ikke skal kæmpe med hinanden og ikke mindst myndighederne, men at de har ret til at handle på dine vegne og i din interesse, lyder det fra Loa.
– Der er mange gode ting, man kan og bør gøre for sig selv og sine nærmeste, mener Martin, som fortæller, at det som oftest er de mærkeligste steder, man kan blive præsenteret for nye sager.
– Én gang præsterede jeg at gå i Netto efter et par småting, og jeg da kom hjem, havde jeg også to nye sager med i posen, fortæller han.
– Som advokat er du altid på arbejde. På den ene eller anden måde. Når folk hører, at du er advokat, bliver man ofte forelagt forskellige udfordringer, folk har i deres dagligdag, fortæller Loa.
– Og heldigvis er vi jo underlagt tavshedspligten, lyder det med et glimt i øjet.

MidtAdvokaterne A/S har til huse på Sieferts Plads – hvor der for øvrigt har været advokatkontor siden 1981.

Del denne artikel: