Der er mange holdninger til hypnose, men hvad er det egentlig, det kan – hvis man formår at bruge det rigtigt? Magasinet X-Klusiv har mødt Vickie Dissing Vestergaard, som er personen bag Dissing Hypnose i Fjelstervang ved Kibæk, og som kun har ét på hjerte – nemlig at hjælpe andre

Der er ikke tale om en leg, der med ét fingerknips får problemerne til at forsvinde eller får ønsker til at gå i opfyldelse. Der er tale om timers samarbejde og en stærk gensidig tillid.

Mange forbinder hypnose med store, underholdende tv-shows, hvor mennesker bliver sat til at gøre fjollede ting, for at andre kan more sig. Det kan hypnosen også, men den kan også noget andet, noget langt vigtigere. Vickie bruger hypnose i dette tilfælde som et stærkt hypnotisk redskab til at gennemføre terapeutarbejde i forløb. Hypnose er en afslappet tilstand. En tilstand, der kan få personen, der er i hypnose, helt ind i sin egen underbevidsthed og dermed give mulighed for at arbejde med, hvad end der måtte plage én i hverdagen.

45-årige Vickie Dissing Vestergaard er ikke i tvivl om, hvad hypnose kan gøre – hvis man bruger det rigtigt.

Selv har hun fået hjælp til at bearbejde noget fra fortiden ad den vej – og det gjorde, at hun fik lyst til selv at lære faget og hjælpe andre.

For fire år siden gik Vickie i gang med den toårige uddannelse som hypnoterapeut, og hun er slet ikke i tvivl om, at hvis man selv er villig til at gøre en indsats og er dedikeret, kan man bruge hypnosen til at komme af med dårlige vaner, men også til at finde frem til, hvad der kan være af store eller små ting, der giver den enkelte store gener i hverdagen. Det kan være faktorer som: stress, angst, tankemylder, søvnløshed, manglende glæde, overspisning, rygning, for bare at nævne nogle få, for listen er lang.

Et samarbejde

– Det helt essentielle er, at man selv er klar til at indgå i det samarbejde, et forløb i hypnose kræver, lyder det fra Vickie Dissing Vestergaard.

– Hypnose er som en dans, en tango. Jo tættere man kan danse sammen, jo bedre et flow. Så jo bedre klienten er til at følge mine instruktioner, jo bedre resultat kommer der ud på den anden side.

– Man sætter sig ikke bare i stolen, og så knipser jeg – og vupti. Sådan er det ikke. Det er et forløb, der kræver, at man tager det alvorligt, åbner op og giver sig tid til at arbejde med tingene gradvis – ellers er arbejdet ganske simpelt nytteløst, siger hun.

Vickie møder klienter, der ønsker at holde op med at ryge, overspiser eller har andre vaner, de har et ønske om at bryde med. Klienter, der sover dårligt eller har tankemylder. Dem, der har lavt selvværd, eller som lider af angst. Dem, der er stressede eller deprimerede og har svært ved at få en almindelig hverdag til at hænge sammen. Og alt efter, hvad det er, der skal arbejdes med, laves der en plan klienten og Vickie imellem inden opstart.

– Mennesker kommer med mange forskellige issues, familieforhold, baggrunde og årsager, så det er altafgørende, at man på forhånd er klar over, hvad og hvordan vi – sammen – når målet, forklarer Vickie.

– En grundig, gennemarbejdet plan inden opstart sikrer, at klienten går herfra med det bedst mulige resultat. Alt andet ville være useriøst arbejde fra min side – og sådan arbejder jeg ikke.

Ind under huden

Vickie arbejder med flere lag af sindet.

– Vi har vores bevidsthed. Det er en form for filtreringsmekanisme, der arbejder hele tiden – 24 timer i døgnet – syv dage om ugen. Den lukker aldrig ned. Den sorterer altid og hele tiden i, hvad du som person kan bruge af indtryk og info, som du møder i dagligdagen. Vi har også vores underbevidsthed. Her lagres alt det, som slipper forbi bevidstheden. Det er her, vi gemmer vores overbevisninger og holdninger. Oftest er roden til problemet gemt hernede. Tit og ofte beror vores problemer på forkerte overbevisninger, vi har fået igennem livet. De har blot lagret sig som sandheder indeni os, hvor vi ikke selv kan omprogrammere dem og fjerne dem.

– Det er her, man eksempelvis overbeviser sig selv om, at man ikke er bange. At man ikke er afhængig. At man nemt kan holde op med at ryge, eller man ikke virkelig tager på af de ti chokoladebarer, man spiser hver dag, forklarer Vickie.

– Problemet er bare, at bevidstheden smider den slags overbevisninger væk, for det er ikke sandheden om personen. Hvis man eksempelvis ryger, så er det jo det, man gør, og det forsvinder sjældent, blot fordi vi siger, vi gerne vil stoppe. I hypnose afslapper vi bevidstheden, så jeg kan gå bagom og ned til underbevidstheden og fjerne al fejlprogrammering, der ligger om personen og/eller om det problem, der er.

Samtalen

– Det hele indledes med en samtale. Det er vigtigt for mig at understrege, at du har din frie vilje i hypnose! Det er ikke sådan, at man sover i to timer, og når man så vågner igen, har man et sort hul i hukommelsen, og så har jeg lusket alle dine hemmeligheder ud af dig, siger Vickie og smiler.

– Man er blot i en meget afslappet tilstand, men ved fuld bevidsthed under hele sessionen. Der skal gives lov til, at jeg kommer ind under huden på klienten. Det er nødvendigt, for at jeg præcis ved, hvad det er for en problemstilling, den enkelte klient gerne vil arbejde med. Men det er også vigtigt for mig, at jeg kender lidt til personen i stolen, for at jeg på allerbedste måde kan hjælpe, fortæller Vickie.

De private relationer

– Lidt om private relationer. Ægtefælle, børn, søskende, forældre, job. Ting, der kan blive nævnt under hypnosen, eller personer, jeg kan få brug for at spørge ind til undervejs. Alt, som kan have betydning for problemstillingen og i sidste ende for resultatet af forløbet.

– En session hos mig varer et sted mellem halvanden til to timer, og man er typisk i hypnose i cirka én time. Men den første session handler om at opbygge en tillid, motivation og tro på hypnosen som redskab. Det er uhyre vigtigt. Derfor vil den første session også typisk være den længste. Her bliver jo opbygget et tillidsforhold og tryghed mellem klienten og mig. For mange er det første gang, de skal prøve hypnose – og man ved jo ikke helt, hvad det er, så her er tillid en kæmpe faktor.

– Jeg tilbyder altid den potentielle klient at komme og få en gratis, uforpligtende samtale og en god kop kaffe. Da det jo er et tillidsarbejde, er det meget vigtigt for mig, at alle, der kommer hos mig, har snakket med mig, at de ved, hvem jeg er, og har tillid til, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at hjælpe dem.

Vickie forstår, at man er nervøs – det var hun også selv, da hun for små fem år siden selv tog imod hypnose for første gang.

– Det var jo en ny verden, og uanset hvad man får at vide, er man da en smule betænksom over at lade sig ”overgive” til en anden. Så jeg synes, den tillid er enormt vigtig, siger hun.

Et kik tilbage

Efter en indledende snak sætter man sig til rette i lænestolen. Vickies arbejde handler nu om at hjælpe klienten tilbage til den tid, hvor problematikken opstod. En scene skal sættes inde i underbevisheden. Scenen skal tales igennem, og der skal måske spoles frem eller tilbage i tiden.

– Der kommer følelser op – nye eller gamle. Det handler oftest om, at man bliver taget tilbage til én bestemt scene i sit liv og gennemgår den handling flere gange, hvor man til sidst opnår en erkendelse af, hvad der i virkeligheden foregik, og hvor stor betydning det havde på den problematik, som klienten er kommet med. Måske er der blevet lagt mere i scenen, end der skete. Måske var det ikke så voldsomt. Men måske var det – og så er det det, der skal arbejdes med, forklarer Vickie.

– Faktisk er det oftest hændelser, der er sket forud for vores femårsalder, vi kæmper med senere hen i livet. Her er det svært at ændre eller forklare ret meget, men oftest er det måske ikke helt så voldsomt, som man har været overbevist om, når man ”kigger” tilbage.

– Det giver anledning til mange tanker og følelser at blive hypnotiseret. Eller det kan give. Der er mange måder at reagere på, lyder det fra Vickie.

– Der er naturligvis også forskel på, hvad det er, man skal ind at arbejde med.

Men uanset hvad er det et samarbejde – klienten og Vickie imellem. Hvis ikke der arbejdes sammen, sker der intet.

– Og så handler det om, at man er klar. At man forbereder sig hjemmefra, er dedikeret og arbejder med sig selv, lyder det.

De tre første sessioner er der typisk kun en uge imellem, da det er procesarbejde i et lineært forløb, hvor det er vigtigt med tiden imellem sessionerne her. Typisk kan et forløb klares med fem sessioner, men sommetider ligger problemet så dybt og godt forankret, at der skal lidt flere gange til.

Vickie tager noter undervejs, så hun har mulighed for at forberede sig forud for næste session.

Tavshedspligten

Vickie er 45 år. Mor til fire og bonusmor til to. Boligen – og klinikken – ligger på Rolighedsstræde i Fjelstervang ved Kibæk.

Til daglig er Vickie kantineleder hos Sagro i Birk Centerpark, men hun drømmer at få bygget hverdagen op omkring Dissing Hypnose fuldtids.

– Nok er klinikken i vores private bolig, men det betyder ikke, at her er larm eller forstyrrelser. Det er der sørget for, understreger Vickie. Klinikken ligger afskåret fra resten af boligen.

Ligesom man ikke møder andre, der kommer til eller fra session.

– Der er naturligvis tavshedspligt i dette fag. Det tager jeg meget alvorligt, fortæller Vickie.

Tiderne til sessionerne bliver lagt, så man aldrig vil møde andre klienter, når man kommer til og fra sessionerne. Hvis man spørger Vickie, hvorfor hypnose, er svaret egentlig ganske simpelt: – Jeg fandt ud af, hvor meget det hjalp mig, så hvis jeg kan hjælpe andre …

Læs mere på www.dissing-hypnose.dk.

Del denne artikel: