Børn & unge. Et punkt, der fylder meget i den politiske dagsorden, men i særdeleshed for Herning Kommunes direktør for netop Børn & Unge, Louise Raunkjær, som hver dag arbejder for børn og unges trivsel og velvære i kommunen. En ny Børne- og Ungepolitik er under udarbejdelse – med fokus på blandt andet venskaber

                     ”Her bygger vi venskaber

                      Vi bygger bro

                      For alt bliver større,

                      Når vi’ mere end to

                      Vi vokser i fællesskab

                      Vi bygger bro

                      Det bedste i verden: at være to”

Sådan lyder omkvæddet i Herning Kommunes nye Venskabssang, som er omdelt på alle kommunens skoler og institutioner. Det handler om venskab. Om at være sammen. Om noget så simpelt og banalt som dét, at have en god ven.

– Det handler om den måde, vi gerne vil møde børn, den måde vi gerne vil vores børn og den måde alle børn, bør have det – med masser af venskaber, lyder det fra direktør Børn & Unge i Herning Kommune, Louise Raunkjær.

– Uanset om dagen er god eller skidt, så er venskaber unikt. Venner skal ikke være et mål, det skal være en ingridiens i et hvert barns liv og hverdag, siger hun.

– Men det er, som meget andet i livet; nogen har masser, mens andre har få. Det skal vi være obs på. Og den opgave skal vi være sammen om. Venskaber skaber grobund – også senere i livet. Venskaber bærer fællesskabet.

Herning Kommunes Børne & Unge afdeling satte sig for at finde frem til én sag, der betyder noget for alle.

– Tankerne var på forhånd mange, om hvad svaret ville være, men da det stod klart, var det jo en selvfølgelighed. Venskab. Børn, der er omgivet af børn, har bare en bedre barndom, og det sætter aftryk.

Louise påpeger, at der er faglighed i det at arbejde med relationer.

En gruppe børn i klassetrinene 0. – 5. er blevet spurgt hvad en god ven er, og hvad man laver med en god ven. Svarene er klare. Man leger. Man kan regne med hinanden og man kan fortælle hinanden hemmeligheder.

 

Herning modellen

– Vi arbejder i øjeblikket på at skabe en ny Børne- & Ungepolitik i Herning Kommune, siger Louise.

– Nok har vi en Herning model, der virker, men den skal videreudvikles. Vi skal sørge for, at få alle med og sørge for at Herning – også fremover – er et godt sted at være barn.

– Det er en opgave for alle os, der har med børn at gøre – uanset om man er lærer, pædagog eller frivllig i en forrening, træner eller forældre. Vi skal være opmærksom på, hvordan vores børn og unge har det. Sikre os, at alle er med i fællesskabet.

Herningmodellen for børn og unge bygger på viden, og tager udgangspunkt i en fælles indsatstrappe samt et forebyggende og inkluderende mindset.

Herningmodellen er et mindset i måden, der arbejdes med børn og unge. Arbejdet med alle børn og unge i Herning Kommune er centreret om stærk tværfaglighed, forebyggende og inkluderende indsatser, tæt kontakt og opfølgning samt stærk forældre- og netværksinddragelse.

Dette gælder for børn og unge i henholdsvis almene positioner, socialt udsatte positioner samt børn og unge med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser.

 

Vi er rollemodeller

– Noget, der virker, er at forældrene er inddraget – parvis. Det vil sige, at – ligesom vi i de små årgange sætter børnene sammen, for at styrke dem og skabe realtioner, gør vi det også med forældrene. Det er måske nemmere at gå to par forældre til et forældremøde – eller nemmere at huske det, hvis man skal følges med andre, forklarer Louise.

– Endvidere giver det også relationer – de voksne imellem. Og her bliver man mere opmærksom på de andre børn i ens barns klasse.

– Venner er svært at undvære. En ven betyder meget. Èn man kan grine eller græde med. Èn der kan tåle ens forskellighed og forstå ens intentioner, tollerance og som man har samhørighed med.

– Det her er et meget bredt emne. Alle kan byde ind og det indbyder vi til. Vi voksne mærker mere og forstår mere end børnene gør, derfor er det – også – op til os, som en del af deres liv, at sørge for at de får gode relationer.

– Vi må ikke glemme, at vi er børnenes rollemodeller. De spejler sig i, hvad vi voksne gør. Viser vi åbenhed og tilgængelighed, smitter det, lyder det fra Louise Raunkjær.

Del denne artikel: